A Médiaunió Alapítvány elhalasztja az eredetileg 2020 áprilisára tervezett társadalmi célú kampányának indulását

A Médiaunió Alapítvány Kuratóriuma és a Médiaunió Elnöksége széles körű egyeztetés után egyhangúlag úgy döntött, hogy a koronavírus terjedésével ki-alakult helyzetre való tekintettel az élelmiszer-pazarlás ellen felszólalni kívánó kampányát bizonytalan időre elhalasztja. A döntést valamennyi érdekelt fél tá-mogatta: az idei kampány gyártási költségeinek előteremtésében támogatóként az Alapítvány mellett álló Tesco és OTP Bank, a pályázatot benyújtó Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint a kreatív kivitelezésért felelős Well Reklám-ügynökség is.

A döntés mögött meghúzódó megfontolások egyik legfontosabb eleme, hogy a kampányt rendkívül nehéz lett volna személyes találkozók nélkül megtervezni, elkészíteni és lefolytatni, a kreatív filmeket leforgatni. A jelenlegi közegészség-ügyi helyzet pedig minden felelős döntéshozótól megköveteli a fizikai találko-zók számának drasztikus csökkentését.

A kampány minden szereplője továbbra is szenvedélyesen hiszi, hogy az évente mintegy 1,8 millió tonna élelmiszerfelesleg számtalan etikai, praktikus és fenn-tarthatósági kérdést vet fel, azonban a jelenlegi rendkívüli helyzet kevéssé al-kalmas arra, hogy a normál hétköznapi életben hozott mindennapi döntéseink következményeiről gondolkodjunk. Az élelmiszer-vásárlás során jelenleg tapasz-talható közhangulatban nem érnének célt a kampány fő üzenetei.

A kampány további fejleményeiről a megfelelő időben tájékoztatni fogjuk a közvéleményt és a sajtó képviselőit.

Budapest, 2020. március 26.